Vitajte na stránkach, kde práve začal 8. ročník internetového
kurzu zdravého životného štýlu Hravo ži zdravo, ktorý je určený
pre žiakov 5. tried základných škôl.
Súťažia celé triedy, takže čím viac spolužiakov z triedy bude hrať, tým väčšiu šancu na výhru budeš mať.

Tak neváhaj sa zaregistrovať a pusti sa do prvej lekcie!
Predtým však požiadaj svojho učiteľa o registráciu triedy, ktorá sa spúšťa už od 9. 9. 2019.

Prajeme Ti veľa zábavy!


„Je dôležité jesť
pravidelne, najlepšie 5–6x
denne po 2–3 hodinách.
Chrániš sa tak veľmi
dobre pred priberaním.“

Čo môže vaša trieda vyhrať?

Pre všetkých žiakov a učiteľa 3 najúspešnejších tried v kurze s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v rámci každej kategórie tried (bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky) sú pripravené - oblečenie a potreby na šport a voľný čas a voľný vstup do ľubovoľnej expozície Slovenského národného múzea.

Cena o najlepšie video:

Trieda, ktorá vytvorí najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo", získa cenu v hodnote 300,- €. Podmienky tvorby a zaslania videa v termíne do 4. 2. 2020 sú stanovené v bode 6.5. Pravidiel súťaže.

Logo SNM

Stručné pravidlá súťaže

  • Súťažný internetový kurz pre žiakov 5. tried základných škôl spúšťame registráciou učiteľov a tried už 9. 9. 2019 a od 1. 10. 2019 začína samotná registrácia žiakov.
  • Žiaci sa môžu registrovať až vtedy, keď učiteľ ich triedu virtuálne vytvorí a prihlási. Nie je tvoja trieda v zozname? Požiadaj učiteľa o jej vytvorenie!
  • Do internetového kurzu, bez nároku na výhru, sa môže zapojiť úplne každý. Registrácia žiakov končí dňa 7. 1. 2020. Potom sa deti môžu zúčastniť kurzu aj naďalej, ale už bez šance na výhru. Do kurzu sa bez nároku na výhru môže zapojiť úplne každý, nielen piataci s celou triedou.
  • Súťažiaci budú plniť úlohy v 4 nadväzujúcich lekciách. Za test v každej lekcii získajú pre svoju triedu body podľa úrovne svojich vedomostí.
  • Na každú lekciu má súťažiaci minimálne 7 dní. Odpočítavadlo ukazuje, koľko času zostáva do konca celej súťaže.
  • Okrem súťažných úloh žiaci vypĺňajú Denníček. Pre každú lekciu sú vytvorené tri rôzne náročné dni, ku ktorým žiaci musia správne určiť zodpovedajúci príjem a výdaj v danom dni. Správnym riešiteľom sú za každý deň pripočítané cenné body!
  • V súťaži zvíťazia tie triedy, ktoré splnia podmienky súťaže a ktoré dosiahnu najvyšší bodový priemer na žiaka. Súťaž končí 4. 2. 2020. Od 19. 2. 2020 budú na tejto stránke zverejnené výsledky kurzu a výhercovia.
  • Výhry pre celé triedy!

  úplné pravidlá súťaže

Viete, že...?

Zdravé ryby

Ryby obsahujú pre naše telo veľmi pozitívne n-3 a n-6 mastné kyseliny. Najviac ich obsahuje makrela, sleď a sardinky.

Partneri

Logo Potravinárska komora SR Logo who.sk Logo ÚVZ SR Logo STOB Logo onlife
Logo SNM