Vážení súťažiaci, žiaci, učitelia a partneri.

Musíme Vám, žiaľ, oznámiť, že z dôvodov
aktuálizácie projektu Hravo ži zdravo
sa začiatok ďalšieho, 9. ročníka súťaže odkladá.


Informácie o jeho začiatku získate na tomto webe.


Váš tím
"Hravo ži zdravo"Vítame Vás na stránkach internetového kurzu zdravého životné-
ho štýlu "Hravo ži zdravo".
Ôsmy ročník kurzu bol k 31. 8. 2020 ukončený aj v jeho nesúťaž-
nej časti, ale všetky dôležité informácie o zdravom životnom
štýle tu stále nájdete. Stačí sa trochu začítať do textíkov v časti Pre zvedavých. Veríme, že odpovedia na Vaše otázky a naštartujú Vás k správnemu životnému štýlu.

A kto tento rok zvíťazil?

Výhercovia súťaže!    Víťazné VIDEO!

FOTOGALÉRIA VÍŤAZOV


„Je dôležité jesť
pravidelne, najlepšie 5–6x
denne po 2–3 hodinách.
Chrániš sa tak veľmi
dobre pred priberaním.“

Čo môže vaša trieda vyhrať?

Pre všetkých žiakov a učiteľa 3 najúspešnejších tried v kurze s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v rámci každej kategórie tried (bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky) sú pripravené - oblečenie a potreby na šport a voľný čas a ďalšie hodnotné ceny.

Cena o najlepšie video:

Trieda, ktorá vytvorí najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo", získa cenu v hodnote 300,- €. Podmienky tvorby a zaslania videa v termíne do 4. 2. 2020 sú stanovené v bode 6.5. Pravidiel súťaže.

Stručné pravidlá súťaže

  • Súťažný internetový kurz pre žiakov 5. tried základných škôl spúšťame registráciou učiteľov a tried už 9. 9. 2019 a od 1. 10. 2019 začína samotná registrácia žiakov.
  • Žiaci sa môžu registrovať až vtedy, keď učiteľ ich triedu virtuálne vytvorí a prihlási. Nie je tvoja trieda v zozname? Požiadaj učiteľa o jej vytvorenie!
  • Do internetového kurzu, bez nároku na výhru, sa môže zapojiť úplne každý. Registrácia žiakov končí dňa 7. 1. 2020. Potom sa deti môžu zúčastniť kurzu aj naďalej, ale už bez šance na výhru. Do kurzu sa bez nároku na výhru môže zapojiť úplne každý, nielen piataci s celou triedou.
  • Súťažiaci budú plniť úlohy v 4 nadväzujúcich lekciách. Za test v každej lekcii získajú pre svoju triedu body podľa úrovne svojich vedomostí.
  • Na každú lekciu má súťažiaci minimálne 7 dní. Odpočítavadlo ukazuje, koľko času zostáva do konca celej súťaže.
  • Okrem súťažných úloh žiaci vypĺňajú Denníček. Pre každú lekciu sú vytvorené tri rôzne náročné dni, ku ktorým žiaci musia správne určiť zodpovedajúci príjem a výdaj v danom dni. Správnym riešiteľom sú za každý deň pripočítané cenné body!
  • V súťaži zvíťazia tie triedy, ktoré splnia podmienky súťaže a ktoré dosiahnu najvyšší bodový priemer na žiaka. Súťaž končí 4. 2. 2020. Od 19. 2. 2020 budú na tejto stránke zverejnené výsledky kurzu a výhercovia.
  • Výhry pre celé triedy!

  úplné pravidlá súťaže

Viete, že...?

Hydratácia

Naše telo je zo 60 % tvorené vodou. Denne by sme mali vypiť minimálne 2 litre nesladkých tekutín – najlepšie vody. Potreba príjmu tekutín sa zvyšuje pri športe, pri pobyte v horúcom prostredí.

Partneri

Logo Potravinárska komora SR Logo who.sk Logo ÚVZ SR Logo STOB Logo onlife
Logo S.A.N.K. Logo TeploZima
Logo SCS