V zmysle bodu 6.5 Pravidiel internetového kurzu Hravo ži zdravo 2019, komisia vyhodnotila videá na tému "Naša trieda žije zdravo", zaslané do súťaže v termíne do 4. 2. 2020 a určila víťaznú triedu tejto súťažnej kategórie.

Trieda, ktorá vytvorí najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo", získa cenu v hodnote 300,- €. Podmienky tvorby a zaslania videa v termíne do 4. 2. 2020 sú stanovené v bode 6.5. Pravidiel sútaže.

Finančnú odmenu v hodnote 300,- € získava trieda, ktorá vytvorila najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo". Víťazná trieda je zo školy:

ŠkolaMestoTriedaKrajOdkaz na vítazné video
Základná škola Staničná 13Košice5.AKošickýhttps://www.youtube.com/watch?v=-HOcVjaCaBM

Cena v hodnote 300,- Eur bude víťaznej triede odovzdaná spôsobom dohodnutým so zodpovedným učiteľom.OSTATNÉ VIDEÁ zaslané do súťaže sú k nahliadnutiu na nasledovných odkazoch na portáli www.youtube.com:

1/ video triedy 5.B Základná škola s materskou školou v Zuberci, Žilinský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=I6Rz9DpBYRQ