Vážení rodičia,

v poslednom čase sa objavuje stále viac informácií o tom, že životný štýl detí sa zhoršuje a dôsledkom toho je, okrem iného, nárast počtu detí s nadváhou a obéznych detí. Rozhodli sme sa preto realizovať pre deti ďalší ročník programu s názvom Hravo ži zdravo! Jeho cieľom je pomôcť deťom z celého Slovenska skvalitniť jedálniček a zaradiť do ich života viac pohybovej aktivity. V rámci internetového kurzu prebieha aj súťaž, ktorá je zameraná na žiakov 5. ročníkov základnej školy.

Pokiaľ čítate tieto riadky, je nanajvýš pravdepodobné, že sa Vaše dieťa do nášho programu zapojilo. Cieľom však nie je viesť deti k držaniu diét a ponúkaniu akýchkoľvek prostriedkov k tomu určených, ale prostredníctvom internetového interaktívneho kurzu, založeného na overenej metodike, ich viesť k skvalitneniu stravovacích a pohybových návykov.

Prosíme Vás, aby ste svojim deťom v dodržovaní pravidiel zdravého životného štýlu pomohli. Bude viac ako výborné, pokiaľ sa zapojíte do programu spolu s Vaším dieťaťom, prejdete s ním štyri lekcie venované zmene stravovacích a pohybových návykov a stanete sa spolucestovateľmi na ceste za zdravším životným štýlom!