O programe

Program Hravo ži zdravo 2019 je určený pre všetky deti, ktoré majú záujem naučiť sa zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu. Tento program je ideálny pre deti od 10 do 14 rokov.

Súčasťou programu Hravo ži zdravo 2019 je súťaž pre 5. triedy všetkých základných škôl na Slovensku.

Základný program kurzu je štrukturovaný na 4 týždne. Každý týždeň bude súťažiacim sprístupnená nová lekcia v podobe hry, ktorá deťom umožní plniť zábavné úlohy súvisiace s témou daného týždňa. Cieľom kurzu a súťaže je pracovať na zmene stravovacích zvykov s dôrazom na správnu skladbu jedálnička a správny stravovací režim. Kurz sleduje okrem iného aj pohybovú aktivitu detí a snaží sa ich motivovať k zníženiu času stráveného sledovaním televízie alebo hraním počítačových hier.

Zbieraním bodov vo vzdelávacích testoch a vyplňovaním Denníčka môžu súťažiace triedy zbierať body smerujúce k výhre.

Súťaže sa môžu zúčastniť iba žiaci tých 5. tried základných škôl, ktoré sú zaregistrované niektorým z učiteľov príslušnej školy. Celého programu - nesúťažne - sa naopak môže zúčastniť ktokoľvek.

Na najúspešnejšie triedy, ktoré získajú najvyšší počet bodov, čakajú zaujímavé výhry podporujúce aktívny životný štýl.

Príjemnú zábavu a veľa zaujímavých chvíľ vám prajú organizátori súťaže.