Čo sa môžeš dozvedieť z obalu výrobku?

alebo GDA – odporúčané denné množstvo

Čo je to GDA?

V poslednej dobe niektorí výrobcovia označujú na viditeľné miesto obalu potraviny vybrané informácie, a to hlavne energetickú hodnotu a množstvo niektorých živín, ktoré je dôležité v našom jedálničku sledovať. Jednoducho tak zistíš, koľko energie dávaš svojmu telu.

GDA alebo „Guideline Daily Amounts“ je anglický názov, ktorý by sa dal preložiť ako ODPORÚČANÉ DENNÉ MNOŽSTVO. Niekedy sa tiež preto stretávame so skratkou ODM.

Odporúčané denné množstvo (GDA alebo ODM) je vedecky stanovené denné množstvo jednotlivých živín potrebných na udržanie dobrého zdravotného stavu. V nutričnom značení (GDA), ktoré je už v súčasnej dobe na mnohých výrobkoch, je uvedené odporúčané denné množstvo pre dospelých! U detí sa tieto dávky líšia a to podľa veku aj pohlavia.

Bude však výborné, pokiaľ budeš tomuto značeniu rozumieť a upozorníš naň mamičku, otecka alebo iného dospelého.

Tu vidíš príklad, ako takéto označenie (odborne mu tiež hovoríme nutričné), môže vyzerať:

nutričná tabuľka

Čo sa z GDA dozvieme?

Skôr, ako sa začneme rozprávať o tom, čo nám vlastne nutričné značenie hovorí, je nutné si vysvetliť dve značky, s ktorými sa v značení stretávame a ktorým by nie každý musel rozumieť

Značka % - percento

Niektorí už percentá veľmi dobre poznáte, ale niekto sa s týmto symbolom ešte možno nestretol.

Predstavme si, že máme vrecúško so 100 guličkami. Každá gulička znamená 1 % (čítaj jedno percento).

Keď ich 50 oddelíme do iného vrecúška - oddelíš teda 50 % (čítaj päťdesiat percent) guličiek.

nutričná tabuľka

Percentá sa dajú určovať z každého množstva. Označujú totiž počet určitých častí celku. V našom prípade, kedy sme mali pre názornosť počet guličiek 100, tak 1 časti zodpovedá 1 gulička. Pri inom množstve to tak byť nemusí. Výpočet môže byť trochu zložitejší, ale stačí, keď si pre predstavu uvedomíme, že:

  • 50 % je polovica z daného množstva (dané množstvo delím dvomi),
  • 25 % je štvrtina z daného množstva (dané množstvo delím štyrmi),
  • 20 % je pätina z daného množstva (dané množstvo delím piatimi)
  • 10 % je desatina (dané množstvo delím desiatimi)
  • 1 % je stotina z daného množstva (dané množstvo delím 100)

Kcal – kilokalória

Kilokalória je jednotka energie. Množstvo kilokalórií teda udáva aj množstvo energie, ktorú do nášho tela dodá určitá potravina. Možno poznáš aj inú jednotku, ktorej značka je kJ – kilojoul (čítaj kilodžaul). To je jednotka, ktorá je zhruba 4x menšia ako kilokalória (presne je to 4,2x, ale pre tých, ktorí ešte nevedia počítať s desatinnými číslami, postačí 4x).

kJ : 4 (alebo presnejšie 4,2) = kcal

kcal x 4 (alebo presnejšie 4,2) = kJ

Kto už ovláda desatinné čísla - tak presnejšie:

420 kJ : 4,2 = 100 kcal

100 kcal x 4,2 = 420 kJ

A teraz si už vysvetlime, čo znamenajú jednotlivé údaje a to hlavne tie, ktoré sa nachádzajú v ikonkách a hovoria, koľko % z celkového denného odporúčaného podielu danej živiny obsahuje daná potravina alebo jej 1 porcia.

nutričná tabuľka

Porcia tohto výrobku dodá do tela 350 kcal (1470 kJ), čo je 18 % z odporúčaného denného množstva (GDA).

Pri ikonkách by malo byť vždy uvedené, akej veľkej porcie sa týkajú jednotlivé údaje. Nie vždy ide o celé balenie, niekedy iba o jeho časť. V našom prípade sa jedná o porciu vážiacu 250 g.

V ikonke „Sodík“ je uvedené množstvo sodíka, čo je chemický prvok nachádzajúci sa najmä v kuchynskej soli. Niekedy sa teda môžeme nesprávne domnievať, že množstvo sodíka je rovnaké, ako množstvo soli v potravine, ale nie je to tak. Množstvo soli v potravine zistíme tak, že množstvo sodíku vynásobíme koeficientom (číslom) 2,5. Nezabúdajme na to, že soliť by sme mali čo najmenej.

V danom množstve potraviny sa nachádza 4,8 g cukru, čo je 5 % z odporúčaného denného množstva (GDA). Pripomeňme si, že potraviny obsahujúce cukor by sme mali do jedálnička zaraďovať s rozvahou.

Tieto ikonky označujú množstvo tukov a nasýtených mastných kyselín. Ich množstvo v našom jedálničku by sme si mali strážiť. Označenie hovorí, že v 250 g potraviny je 11,5 g tukov, čo zodpovedá 16 % odporúčaného denného množstva (GDA) a z toho je 5,3 g nasýtených mastných kyselín, čo zodpovedá 26 % odporúčaného denného množstva (GDA).

Odporúčané denné množstvá sú určené pre dospelého človeka a výrobcovia sa dohodli, že budú zodpovedať priemerne aktívnej dospelej žene – teda budú odvodené od denného energetického príjmu 2000 kcal tj. 8400 kJ. Na výrobkoch však niekedy býva správne uvedené, že sa potreba energie a jednotlivých živín u jednotlivcov môže líšiť (teda byť nižšia alebo vyššia) v závislosti od pohlavia, veku, fyzickej aktivity a ďalších faktorov.