Fotogaléria víťaznej triedy 5.A v kategórii 2
zo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 270

Fotogaléria víťaznej triedy 5.C v kategórii 3
zo ZŠ S. Chalupku 313/14, Prievidza

               

Fotogaléria z tréningu olympionika Mateja Tótha s 12 najlepšími žiakmi:

1.časť tréningu – uskutočnená v máji 2018
pre 7 najlepších žiakov na ZŠ S. Chalupku 313/14, Prievidza

                           

a

2.časť tréningu – uskutočnená v júni 2018
na Štrbskom plese pre 5 najlepších žiakov
zo ZŠ Karpatská 803/11, Svidník a zo Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého, Rožňava