Do konečného vyhodnotenia súťažnej časti kurzu je zahrnutá iba tá trieda, kde sa kurzu zúčastnilo 70 % aktívnych žiakov z absolútneho počtu žiakov v skutočnej triede. (Pravidlá internetového kurzu Hravo ži zdravo, bod 3.2.2., odsek 4).

Kategória 3 - triedy s počtom žiakov nad 20

Poradie tried v kraji Bratislavský

Poradie ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakov
1.Základná škola Hlavná 45Nová Dedinka5.A23857132424

Poradie tried v kraji Nitriansky

Poradie ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakov
1.Základná škola Školská ulica 897/8Mojmírovce5.A260.157222221
2.Základná škola Školská ulica 897/8Mojmírovce5.B252.655572221

Poradie tried v kraji Prešovský

Poradie ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakov
1.Základná škola Mlynská 697/7Stropkov5.A418.6113022727
2.ZÁKLADNÁ ŠKOLA Francisciho 11Levoča5.A179.737742116

Poradie tried v kraji Trenčiansky

Poradie ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakov
1.I. Základná škola S. Chalupku 313/14Prievidza5.D39298012525
2.Základná škola Malonecpalská 206/37Prievidza5.A212.663773030

Poradie tried v kraji Trnavský

Poradie ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakov
1.Základná škola Juraja Fándlyho Ulica Fándlyho č. 763/7ASereď5.A202.752692226

Poradie tried v kraji Žilinský

Poradie ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakov
1.Základná škola V.Javorku 32Žilina5.C335.677182323
2.Základná škola Dolná Tižina 28Dolná Tižina5.A221.353102424
3.Základná škola s materskou školou Rosina 624Rosina5.A181.552642229
4.Základná škola Milana Mravca, Raková 950Raková5.B167.945342127
5.Základná škola Milana Mravca, Raková 950Raková5.A159.162042439

Poradie tried v kraji Banskobystrický

Žiadna trieda nedokončila súťaž úspešne.

Poradie tried v kraji Košický

Žiadna trieda nedokončila súťaž úspešne.