SOM NESPOKOJNÝ(Á) SO SVOJÍM TELOM

Niekedy máme váhu celkom normálnu alebo dokonca aj nižšiu, ako by sme podľa lekárskych tabuliek mali mať, a napriek tomu nie sme so svojím telom spokojní. Príčin je veľa. V našom živote nás ovplyvňuje rad ľudí – rodičia a ďalší rodinní príslušníci, učitelia, vychovávatelia, trenéri a ďalší.

Pokiaľ je niečo s našimi vzťahmi k dospelým v neporiadku, alebo sa príliš necháme ovplyvniť módnym trendom štíhlosti, ktorý symbolizujú hlavne modelky alebo ďalšie známe osobnosti , a naučíme sa tak spájať krásu a štíhlosť s hodnotou našej osobnosti, je to veľmi „živná“ pôda pre vznik takzvaných porúch príjmu potravy. Predovšetkým dievčatá často túžia vyzerať atraktívne a môže sa stať, že v dôsledku nadmernej snahy o štíhlosť sa u nich niektorá z týchto porúch objaví.

Najčastejšie sa jedná o mentálnu anorexiu a bulímiu.

Mentálna anorexia sa prejavuje predovšetkým tým, že chorý človek veľmi málo je, niekedy nadmerne športuje a následkom toho veľmi rýchlo a vo veľkej miere schudne, ale aj napriek tomu je neustále nespokojný so svojou postavou, aj keď už je veľmi chudý.

Mentálna bulímia je porucha, pri ktorej sa ľudia nekontrolovane prejedajú a potom jedlo vyvrátia. Jedná sa o veľmi závažné psychické ochorenia, ktoré ohrozujú človeka na živote.

Ľudia trpiaci mentálnou anorexiou a bulímiou musia podstúpiť predovšetkým psychologickú alebo psychiatrickú liečbu. Čím dlhšie človek takouto chorobou trpí, tým viac si poškodí organizmus. Niektoré poškodenia sú už potom nezvratné. Ak sa to týka práve teba alebo aj niekoho z tvojho okolia, je dôležité situáciu riešiť. Pokiaľ sa to týka priamo teba, potom je najlepšie zveriť sa rodičom a riešiť situáciu s pomocou svojho praktického lékára, ktorý odporučí príslušné vyšetrenia u odborníkov. Ak sa jedná o niekoho druhého – kamarátku alebo kamaráta, zver sa so svojím podozrením niekomu dospelému – rodičom alebo učiteľovi, ktorému dôveruješ, školskému psychológovi, riaditeľovi školy a podobne. Tí by už mali vedieť, ako celú situáciu vyriešiť alebo akého odborníka ďalej osloviť.