Vitajte na stránkach, kde práve začal 6. ročník internetového
kurzu zdravého životného štýlu Hravo ži zdravo, ktorý je určený
pre žiakov 5. tried základných škôl.
Súťažia celé triedy, takže čím viac spolužiakov z triedy bude hrať, tým väčšiu šancu na výhru budeš mať.

Tak neváhaj sa zaregistrovať a pusti sa do prvej lekcie!
Predtým však požiadaj svojho učiteľa o registráciu triedy, ktorá sa spúšťa už od 12. 9. 2016.

Prajeme Ti veľa zábavy!


„Je dôležité jesť
pravidelne, najlepšie 5–6x
denne po 2–3 hodinách.
Chrániš sa tak veľmi
dobre pred priberaním.“

Čo môže vaša trieda vyhrať?

Pre všetkých žiakov a učiteľa 3 najúspešnejších tried v kurze s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v rámci každej kategórie tried (bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky) sú pripravené - oblečenie a potreby na šport a voľný čas od spoločností KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov) a Unilever Slovensko spol. s r.o. a voľný vstup do ľubovoľnej expozície Slovenského národného múzea.

Mimoriadna cena súťaže:

Trieda, ktorá vytvorí najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo", získa mimoriadnu cenu v hodnote 300,- € od spoločností KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov) a Unilever Slovensko spol. s r.o. Podmienky tvorby a zaslania videa v termíne do 31. 1. 2017 sú stanovené v bode 6.5. Pravidiel súťaže.

Logo KUPS Logo Unilever Logo SNM

Stručné pravidlá súťaže

  • Súťažný internetový kurz pre žiakov 5. tried základných škôl spúšťame registráciou učiteľov a tried už 12. 9. 2016 a od 3. 10. 2016 začína samotná registrácia žiakov.
  • Žiaci sa môžu registrovať až vtedy, keď učiteľ ich triedu virtuálne vytvorí a prihlási. Nie je tvoja trieda v zozname? Požiadaj učiteľa o jej vytvorenie!
  • Do internetového kurzu, bez nároku na výhru, sa môže zapojiť úplne každý. Registrácia žiakov končí dňa 3. 1. 2017. Potom sa deti môžu zúčastniť kurzu aj naďalej, ale už bez šance na výhru. Do kurzu sa bez nároku na výhru môže zapojiť úplne každý, nielen piataci s celou triedou.
  • Súťažiaci budú plniť úlohy v 4 nadväzujúcich lekciách. Za test v každej lekcii získajú pre svoju triedu body podľa úrovne svojich vedomostí.
  • Na každú lekciu má súťažiaci minimálne 7 dní. Odpočítavadlo ukazuje, koľko času zostáva do konca celej súťaže.
  • Okrem súťažných úloh žiaci vypĺňajú Denníček. Pre každú lekciu sú vytvorené tri rôzne náročné dni, ku ktorým žiaci musia správne určiť zodpovedajúci príjem a výdaj v danom dni. Správnym riešiteľom sú za každý deň pripočítané cenné body!
  • V súťaži zvíťazia tie triedy, ktoré splnia podmienky súťaže a ktoré dosiahnu najvyšší bodový priemer na žiaka. Súťaž končí 31. 1. 2017. Od polovice februára 2017 budú na tejto stránke zverejnené výsledky kurzu a výhercovia.
  • Výhry pre celé triedy!

  úplné pravidlá súťaže

Viete, že...?

Skús brokolicu

Brokolica obsahuje veľké množstvo vitamínu C a tiež ďalšie látky, ktoré majú protirakovinotvorné účinky a zbavujú telo škodlivín.

Partneri

Logo Potravinárska komora SR Logo who.sk Logo ÚVZ SR Logo STOB Logo onlife
Logo KUPS Logo Unilever Logo SNM