6. ročník súťaže začína v septembri!

s novými atraktívnymi cenami pre piatakov
s novými partnermi súťaže
so zachovaním kategorizácie tried
so zachovaním princípov pravidiel súťaže

Všetky informácie získate na webe v septembri 2016, pred zahájením nového ročníka súťaže.


Tešíme sa na Vás!
Váš tím
"Hravo ži zdravo"Vítame Vás na stránkach internetového kurzu zdravého životného štýlu "Hravo ži zdravo".
Súťažná časť jeho 5. ročníka už skončila, ale nesúťažná časť pokračuje do 31. 8. 2016.

A kto tento rok zvíťazil?

Výhercovia súťaže!    Víťazné VIDEO!

FOTOGALÉRIA VÍŤAZOV


„Je dôležité jesť
pravidelne, najlepšie 5–6x
denne po 2–3 hodinách.
Chrániš sa tak veľmi
dobre pred priberaním.“

Čo môže vaša trieda vyhrať?

Pre všetkých žiakov a učiteľa 3 najúspešnejších tried v kurze s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v rámci každej kategórie tried (bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky) sú pripravené poukazy na nákup v sieti predajní EXIsport v hodnote 10,- Eur a voľný vstup do ľubovoľnej expozície Slovenského národného múzea na Slovensku.

Mimoriadna cena súťaže:

Trieda, ktorá vytvorí najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo", získa mimoriadnu cenu v hodnote 300,- Eur. Podmienky tvorby a zaslania videa v termíne do 29. 2. 2016 sú stanovené v bode 6.5. Pravidiel súťaže.

Logo exisport.sk Logo SNM

Stručné pravidlá súťaže

  • Súťažný internetový kurz pre žiakov 5. tried základných škôl spúšťame registráciou učiteľov a tried už 7. 9. 2015 a od 1. 10. 2015 začína samotná registrácia žiakov.
  • Žiaci sa môžu registrovať až vtedy, keď učiteľ ich triedu virtuálne vytvorí a prihlási. Nie je tvoja trieda v zozname? Požiadaj učiteľa o jej vytvorenie!
  • Do internetového kurzu, bez nároku na výhru, sa môže zapojiť úplne každý. Registrácia žiakov končí dňa 4. 1. 2016. Potom sa deti môžu zúčastniť kurzu aj naďalej, ale už bez šance na výhru. Do kurzu sa bez nároku na výhru môže zapojiť úplne každý, nielen piataci s celou triedou.
  • Súťažiaci budú plniť úlohy v 4 nadväzujúcich lekciách. Za test v každej lekcii získajú pre svoju triedu body podľa úrovne svojich vedomostí.
  • Na každú lekciu má súťažiaci minimálne 7 dní. Odpočítavadlo ukazuje, koľko času zostáva do konca celej súťaže.
  • Okrem súťažných úloh žiaci vypĺňajú Denníček. Pre každú lekciu sú vytvorené tri rôzne náročné dni, ku ktorým žiaci musia správne určiť zodpovedajúci príjem a výdaj v danom dni. Správnym riešiteľom sú za každý deň pripočítané cenné body!
  • V súťaži zvíťazia tie triedy, ktoré splnia podmienky súťaže a ktoré dosiahnu najvyšší bodový priemer na žiaka. Súťaž končí 1. 2. 2016. Od polovice februára 2016 budú na tejto stránke zverejnené výsledky kurzu a výhercovia.
  • Výhry pre celé triedy!

  úplné pravidlá súťaže

Viete, že...?

Hýb sa

Pohyb je dôležitou súčastou nášho života. Okrem iného podporuje prekrvenie nášho tela, privádza do mozgu viac kyslíku, odbúrava stres a zvyšuje schopnosť sústredenia.

Partneri

Logo Potravinárska komora SR Logo who.sk Logo ÚVZ SR Logo STOB Logo onlife
Logo Exisport.sk Logo SNM