Fotogaléria víťaznej triedy 5.A v kategórii 1
zo ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou 250

       

Fotogaléria víťaznej triedy 5.A v kategórii 2
zo ZŠ s MŠ Sninská 318/16, Zemplínske Hámre

       

Fotogaléria víťaznej triedy 5.A v kategórii 3
zo ZŠ Karpatská 803/11, Svidník

   

Fotogaléria 3 najlepších žiakov:

1. miesto: Diana Repková
z triedy 5.A zo ZŠ s MŠ Sninská 318/16, Zemplínske Hámre

2. miesto: Patrícia Pišková
zo ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou 250

3. miesto: Aneta Ferancová
zo ZŠ s MŠ Na Výhone 188/16, Moravany nad Váhom

   

Fotogaléria za najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo" – trieda 5.A zo ZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

       

Fotogaléria z tréningu olympionika Mateja Tótha
s 12 najlepšími žiakmi v Tatranskej Polianke

                                           

Fotogaléria z užívania trampolíny – mimoriadnej odmeny
ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou 250 za viacnásobnú úspešnosť v súťaži