8. ročník súťaže začína v septembri!

s novými atraktívnymi cenami pre piatakov
s novými partnermi súťaže
so zachovaním kategorizácie tried
so zachovaním princípov pravidiel súťaže

Všetky informácie získate na webe v septembri 2018, pred zahájením nového ročníka súťaže.


Tešíme sa na Vás!
Váš tím
"Hravo ži zdravo"Vítame Vás na stránkach internetového kurzu zdravého životné-
ho štýlu "Hravo ži zdravo".
Siedmy ročník kurzu bol k 31. 8. 2018 ukončený aj v jeho nesúťaž-
nej časti, ale všetky dôležité informácie o zdravom životnom
štýle tu stále nájdete. Stačí sa trochu začítať do textíkov v časti Pre zvedavých. Veríme, že odpovedia na Vaše otázky a naštartujú Vás k správnemu životnému štýlu.

A kto tento rok zvíťazil?

Výhercovia súťaže!    Víťazné VIDEO!

FOTOGALÉRIA VÍŤAZOV


„Je dôležité jesť
pravidelne, najlepšie 5–6x
denne po 2–3 hodinách.
Chrániš sa tak veľmi
dobre pred priberaním.“

Čo môže vaša trieda vyhrať?

Pre všetkých žiakov a učiteľa 3 najúspešnejších tried v kurze s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v rámci každej kategórie tried (bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky) sú pripravené - oblečenie a potreby na šport a voľný čas od spoločností KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov) a voľný vstup do ľubovoľnej expozície Slovenského národného múzea.

Cena o najlepšie video:

Trieda, ktorá vytvorí najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo", získa cenu v hodnote 300,- € od spoločností KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov). Podmienky tvorby a zaslania videa v termíne do 31. 1. 2018 sú stanovené v bode 6.5. Pravidiel súťaže.

Logo KUPS Logo SNM

Stručné pravidlá súťaže

  • Súťažný internetový kurz pre žiakov 5. tried základných škôl spúšťame registráciou učiteľov a tried už 11. 9. 2017 a od 2. 10. 2017 začína samotná registrácia žiakov.
  • Žiaci sa môžu registrovať až vtedy, keď učiteľ ich triedu virtuálne vytvorí a prihlási. Nie je tvoja trieda v zozname? Požiadaj učiteľa o jej vytvorenie!
  • Do internetového kurzu, bez nároku na výhru, sa môže zapojiť úplne každý. Registrácia žiakov končí dňa 3. 1. 2018. Potom sa deti môžu zúčastniť kurzu aj naďalej, ale už bez šance na výhru. Do kurzu sa bez nároku na výhru môže zapojiť úplne každý, nielen piataci s celou triedou.
  • Súťažiaci budú plniť úlohy v 4 nadväzujúcich lekciách. Za test v každej lekcii získajú pre svoju triedu body podľa úrovne svojich vedomostí.
  • Na každú lekciu má súťažiaci minimálne 7 dní. Odpočítavadlo ukazuje, koľko času zostáva do konca celej súťaže.
  • Okrem súťažných úloh žiaci vypĺňajú Denníček. Pre každú lekciu sú vytvorené tri rôzne náročné dni, ku ktorým žiaci musia správne určiť zodpovedajúci príjem a výdaj v danom dni. Správnym riešiteľom sú za každý deň pripočítané cenné body!
  • V súťaži zvíťazia tie triedy, ktoré splnia podmienky súťaže a ktoré dosiahnu najvyšší bodový priemer na žiaka. Súťaž končí 31. 1. 2018. Od polovice februára 2018 budú na tejto stránke zverejnené výsledky kurzu a výhercovia.
  • Výhry pre celé triedy!

  úplné pravidlá súťaže

Viete, že...?

Hydratácia

Naše telo je zo 60 % tvorené vodou. Denne by sme mali vypiť minimálne 2 litre nesladkých tekutín – najlepšie vody. Potreba príjmu tekutín sa zvyšuje pri športe, pri pobyte v horúcom prostredí.

Partneri

Logo Potravinárska komora SR Logo who.sk Logo ÚVZ SR Logo STOB Logo onlife
Logo KUPS Logo SNM