V zmysle bodu 6.5 Pravidiel internetového kurzu Hravo ži zdravo 2015, komisia vyhodnotila videá na tému "Naša trieda žije zdravo", zaslané do súťaže v termíne do 29. 2. 2016 a určila víťaznú triedu tejto súťažnej kategórie.

Finančnú odmenu v hodnote 300,- Eur od Potravinárskej komory Slovenska získava trieda, ktorá vytvorila najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo". Víťazná trieda je zo školy:

ŠkolaMestoTriedaKrajOdkaz na vítazné video
Základná škola, Komenského 23Bardejov5.APrešovskýhttps://youtu.be/5Ix-Ihs5uqs

Cena v hodnote 300,- Eur bude víťaznej triede odovzdaná spôsobom dohodnutým so zodpovedným učiteľom.OSTATNÉ VIDEÁ zaslané do súťaže sú k nahliadnutiu na nasledovných odkazoch na portáli www.youtube.com:

1/ video triedy 5. zo ZŠ s MŠ Nová Bošáca, Trenčiansky kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=3ucama-gILc

2/ video triedy 5. zo ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497, Košický kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=TSYjAJUU_kg

3/ video triedy 5. zo ZŠ s MŠ Lipovce, Prešovský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=igebaiDgua0&feature=youtu.be

4/ video triedy 5. zo Špeciálnej ZŠ Zápotockého 127, Hnúšťa, Banskobystrický kraj s odkazom:
https://youtu.be/RmaMe4pRZIY

5/ video triedy 5.B zo ZŠ Družicová 4, Košice, Košický kraj s odkazom:
https://youtu.be/eiK2BkPYhyc

6/ video triedy 5.A zo ZŠ Holíčska 50, Bratislava, Bratislavský kraj s odkazom:
https://youtu.be/wk4dDc5w6Ck

7/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ J. Nižnanského 1, 919 27 Brestovany, Trnavský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=FRWV878wTAU

8/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, Košický kraj s odkazom:
https://youtu.be/ekTtZ92dp08

9/ video triedy 5.A zo ZŠ Lipová 183, Lipová, Nitriansky kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=hknnKcteCLk

10/ video triedy 5.A zo ZŠ Zákopčie, Žilinský kraj s odkazom:
https://youtu.be/7JFt0PvBLGI

11/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ, Trnková 1, Bratislava – Jarovce, Bratislavský kraj s odkazom:
https://youtu.be/P6LpEgxH3Tw

12/ video triedy 5. zo ZŠ s MŠ Spišská Teplica, Prešovský kraj s odkazom:
https://youtu.be/QhDl-lm4BAA

13/ video triedy 5.B zo Základná škola, Hlavná 121, Gelnica, Košický kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=oSHjw6bgo-g

14/ video triedy 5.A zo Základná škola, Hlavná 121, Gelnica, Košický kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=daqJYVqz6Gw

15/ video triedy 5. zo ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou, Elokované pracovisko Vyšný Kelčov 658, Žilinský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=LbvxKdBenzY

16/ video triedy 5.A zo ZŠ Kurima, Prešovský kraj s odkazom:
https://youtu.be/jy_vN8YpP7U

17/ video triedy 5. zo ZŠ Májové námestie, Prešov, Prešovský kraj s odkazom:
https://youtu.be/5c1QgHZa4-c

18/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ Pod Hájom 967, Dubnica nad Váhom, Trenčiansky kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=rV0d8nHVYOQ

19/ video triedy 5.A zo ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, Košický kraj s odkazom:
https://youtu.be/hr7QPifqKGg

20/ video triedy 5.B zo ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, Košický kraj s odkazom:
https://youtu.be/f0p2LzYyH6c

21/ video triedy 5.C zo ZŠ-Grundschule, Hradné nám. 38, Kežmarok, Prešovský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=S_vSaVqfUVw

22/ video triedy 5.B zo Základná škola, Školská 531/29, Veľký Šariš, Prešovský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=_yT9A3Gat0A

23/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ Školská 28, Chminianska Nová Ves, Prešovský kraj s odkazom:
https://youtu.be/Tcy29VJWhQg

24/ video triedy 8.A zo ZŠ Lúčna, Nám. Jána Pavla II. 827, 093 01 Vranov nad Topľou, Prešovský kraj s odkazom:
https://youtu.be/zwSoZXG_ukU