V zmysle bodu 6.5 Pravidiel internetového kurzu Hravo ži zdravo 2016, komisia vyhodnotila videá na tému "Naša trieda žije zdravo", zaslané do súťaže v termíne do 31. 1. 2017 a určila víťaznú triedu tejto súťažnej kategórie.

Finančnú odmenu v hodnote 300,- Eur od spoločností KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov) a Unilever Slovensko
spol. s r.o. získava trieda, ktorá vytvorila najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo". Víťazná trieda je zo školy:

ŠkolaMestoTriedaKrajOdkaz na vítazné video
ZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50Košice5.AKošickýhttps://youtu.be/-u_D9jGJDa0

Cena v hodnote 300,- Eur bude víťaznej triede odovzdaná spôsobom dohodnutým so zodpovedným učiteľom.OSTATNÉ VIDEÁ zaslané do súťaže sú k nahliadnutiu na nasledovných odkazoch na portáli www.youtube.com:

1/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ Hladovka 186, Žilinský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=dpcB8WeAhAs

2/ video triedy 5.A zo ZŠ Karpatská 803/11, Svidník, Prešovský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=Rh73worXs0o

3/ video triedy 5.C zo ZŠ P.K. Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=ix40OSxnYRw

4/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ Ubľa 120, Prešovský kraj s odkazom:
https://youtu.be/tr2wmnCNaC8

5/ video triedy 5.A zo ZŠ Sama Cambela, Školská 14, Slov. Ľupča, Banskobystrický kraj s odkazom:
https://youtu.be/9u_QVba2HKU

6/ video triedy 5. zo ZŠ Dolinský potok 1114, Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj s odkazom:
https://youtu.be/ZUt5Kck__Ic

7/ video triedy 5.A zo ZŠ Stred 44/1, Považská Bystrica, Trenčiansky kraj s odkazom:
https://drive.google.com/file/d/0B9qvVDez2N3bZjFmOUd5b2dyX3c/view?usp=drive_web

8/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce 179, Prešovský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=amGOQ4i17-k

9/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ Lipovce 125, Prešovský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=KgcLWhcIrjE&feature=em-upload_owner

10/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ Nitrica 41, Trenčiansky kraj s odkazom:
https://youtu.be/ElZOlndHw0s

11/ video triedy 5. z Cirkevnej ZŠ Žofie Bosniakovej Námestie hrdinov 6, Šurany, Nitriansky kraj s odkazom:
https://youtu.be/RJsU35RLV44

12/ video triedy 5.A zo Spojenej školy Dudince, Ľ. Štúra 155, Banskobystrický kraj s odkazom:
https://youtu.be/HOZDqlfwmaA

13/ video triedy 5. zo ZŠ s MŠ s vyuč. jazykom maďarským, Vlčany 1 547, Nitriansky kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=MZ3JQ9WRaXk&feature=youtu.be

14/ video triedy 5.B zo ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra, Nitriansky kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=zmtpmnhtDYA

15/ video triedy 5.A zo ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda Šarovce 426, Nitriansky kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=1DbUMsri0hM&feature=youtu.be

16/ video triedy 5.B zo ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda Šarovce 426, Nitriansky kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=3BAwqIoLY5k&feature=youtu.be

17/ video triedy 5.B zo ZŠ s MŠ Liptovská Teplička 396, Prešovský kraj s odkazom:
https://youtu.be/hAatLTJ9qlI

18/ video triedy 5. zo ZŠ Ul. P. Mudroňa 3, Martin, Žilinský kraj s odkazom:
https://youtu.be/PXuM5kqdG4UK